Google Ads

Feature Post

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Xóa mật khẩu màn hình oppo A83 CPH1729

Share & Comment

Remove Password Oppo A83 CPH1729

 

Var OPPO-A83 (A83 LTE DS CPH1729/1827) at USB Auto Select [MTK] {Write Flash}

Scatter   : MT6763_Android_scatter.txt

MTK Flash Port not Found: Vid_0e8d&Pid_2000 Vid_0e8d&Pid_0003

 

Var OPPO-A83 (A83 LTE DS CPH1729/1827) at USB Auto Select [MTK] {Write Flash}

Scatter   : MT6763_Android_scatter.txt

MTK Flash Port not Found: Vid_0e8d&Pid_2000 Vid_0e8d&Pid_0003

 

Var OPPO-A83 (A83 LTE DS CPH1729/1827) at USB Auto Select [MTK] {Write Flash}

Scatter   : MT6763_Android_scatter.txt

BR USB Com: Vid_0e8d&Pid_0003 (BROM)

DA Agent  : DA_OPPO_F5_1.bin

BR ComPort: COM16

BR Asic Id: MT0690 [0000] Alias: MT6763

BR Asic Sw: 8A00 CA01 0001 0000

BR ME_ID  : 8942D4AAD4B07E5787F596E88569EF95

BR Secured: E5  [SBC DAA]

DA AgentId: SAA91A0C4C83687559

DA Version: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2017/09/22.09:22.

Auth File : Oppo_F6_auth_sv5.auth

Auth FiId : SABE4D915BCF9C36BF

DA ProtVer: 4

PR DlagVer: 1.0

PR BootMod: brom

EMI PreLdr: preloader_oppo6763_17101.bin

EMI TagVer: 30

EMI Config: Ok

DA Asic Id: MT0690 [8A00 CA01 0001 0000 0000]

eMMC BOOT1: 0x0000000000400000 [4.194.304] 4 MB

eMMC BOOT2: 0x0000000000400000 [4.194.304] 4 MB

eMMC RPMB : 0x0000000000400000 [4.194.304] 4 MB

eMMC USER : 0x0000000747C00000 [31.268.536.320] 29.12 GB

eMMC CID  : 90014A484247346132A50FE1C8D5C4A9 [HBG4a2]

ERAM Size : 0x00000000C0000000 [3.221.225.472] 3 GB

IRAM Size : 0x0000000000040000 [262.144] 256 KB

UNICAL RID: 38C94B5768134CB9BBCC2EA43F27D4C7

DA USBconf: high-speed

PGPT Found: 43 Partition Entries

SGPT Found: 43 Partition Entries

Partitions to Flash: 2 (23.6 GB)

Write cache                   6.1 MB, Done in: 00:00.646 (Sparsed)

Set External Signature: userdata.sig

Write userdata               2.61 GB, Done in: 01:49.922 (Sparsed)

Write Done in : 01:51.721

DA Shutdown Done, Disconnect Cable

Tags: ,

Viết bởi

LGVinh.com không chỉ để quảng bá sản phẩm, mà còn là chỗ để chúng tôi chia sẻ hiểu biết và niềm đam mê của mình về SmartPhone. Cảm ơn bạn đọc và khách hàng của chúng tôi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

LGVinh song hành công nghệ

- Sản phẩm "Hot" nhất thị trường
- Thủ thuật kinh nghiệm Android phong phú
- Giải pháp phần mềm , phần cứng tiên phong
Copyright © LGV MOBILE SERVICES-0918.658.626 or 0971.418.666| Designed by LGVinh.com - Số 19 , ngõ 58 - Phạm Đình Toái - Vinh
Hotline0971418666